Escacs terapèutics

Estàs açí: Home / Escacs terapèutics

Entrenament i Rehabilitació cognitius. (Reconeixement d’Interés Sanitari)

És un procés terapèutic que presa com a base els recursos que oferix els escacs (formes, moviments, estratègies, etc) , per mitjà d’exercicis que aconseguixen rehabilitar i reforçar les habilitats cognitives.

OBJECTIUS TERAPÈUTICS:

  • Estimular, potències i recuperar les habilitats cognitives deteriorades.
  • Augmentar la capacitat de percepció, atenció, memòria, raonament i funcions executives.
  • Desenrotllar les capacitats motores, emocionals i psicosocials que milloren l’autonomia i la relació amb l’entorn.

COL·LECTIUS A QUÈ ES DIRIGIX:

  • Dificultat aprenentatge escolar (Dislèxia, Discalcúlia, etc).
  • Retards infantils (adquisició llenguatge, retard psicomotor…).
  • Envelliment i Malalties neurodegenerativas (Alzheimer, Parkingson, Esclerosi múltiple…).
  • Paràlisi cerebral.
  • Dany cerebral adquirit.
  • Trastorns del desenrotllament (Autisme, Asperger…) i disfuncions nuerobiológicas (TDAH).
  • Discapacitat intel·lectual.

Impartit per:  Lola Fernández.
MONITORA D’ENTRENAMENT I REHABILITACIÓ COGNITIUS BASATS EN L’ESCACS.