Teràpia ocupacional

Estàs açí: Home / Teràpia ocupacional

És una professió soci sanitària que a través de la valoració de les capacitats i problemes físics, psíquics, sensorials i socials pretén amb un adequat tractament incrementar l’autonomia, millorar el desenrotllament i evitar la discapacitat.

OBJECTIUS TERAPÈUTICS:

  • Objectius individuals centrats en la persona i el seu entorn.
  • Millorar la qualitat de vida.
  • Aconseguir major nivell d’independència funcional i autonomia personal.

COL·LECTIU A QUÈ ES DIRIGIX:

  • Xiquets, xiquetes, jóvens i majors amb necessitats especials (TEA, Síndrome de Down, Síndrome de Rett, TDAH, Alzheimer, amb discapacitats psíquiques i físiques, etc…).

Impartit per:  Ana Giner.
Terapeuta Ocupacional.