Habilitats socials

Estàs açí: Home / Habilitats socials

Les habilitats socials són les habilitats per a la vida. No tindre implica no saber relacionar-se i per tant pot causar un greu malestar emocional. Com a sers socials que som, són imprescindibles per a un correcte desenrotllament educatiu emocionalment sa.

OBJECTIUS TERAPÈUTICS:

  • Aprenentatge de les conductes bàsiques d’interacció personal, com és escoltar, saludeu, demanar, agrair.
  • Aprenentatge conductual de les situacions quotidianes com comprar, demanar torn, jugar…
  • Aprenentatge de valors com a camaraderia, compartir, cooperació…
  • Aprenentatge de l’asertividad, saber dir no, saber expressar el que no t’agrada o incomoda…
  • Autocontrol. Una bona gestió de les emocions.

COL·LECTIU A QUÈ ES DIRIGIX:

  • Xiquets, xiquetes i jóvens amb necessitats especials (TEA, Síndrome de Down, Síndrome de Rett, TDAH, dislèxia, amb discapacitats psíquiques i físiques, amb problemes emocionals, etc.)
“Som el que fem repetidament. L’excel·lència perquè, no és un acte, sinó un hàbit”. Aristòtil.

Impartit per:  Victoria García Ferrer.
Llicenciada en Pedagogia.