Musicoterapia

Estàs açí: Home / Musicoterapia

La musicoterapia un procés terapèutic i creatiu on la música i la combinació dels seus elements (melodia, harmonia i ritme) provoquen canvis positius a nivell físic, psíquic, emocional i social.

OBJECTIUS TERAPÈUTICS:

  • Desenrotllar i potenciar les habilitats comunicatives i lingüístiques.
  • Augmentar la capacitat d’atenció i memòria.
  • Millorar l’autoestima.
  • Reconéixer i expressar sentiments i emocions.
  • Desenrotllar la psicomotricitat i la motricitat grossa i fina.

COL·LECTIU A QUÈ ES DIRIGIX:

  • Xiquets, xiquetes i jóvens amb necessitats especials (TEA, Síndrome de Down, Síndrome de Rett, TDAH, dislèxia, amb discapacitats psíquiques i físiques, amb problemes emocionals, etc.)
“La vida sense música seria un error.” Nietzsche.

Impartit per:  Sandra Sales.
MÀSTER EN MUSICOTERAPIA I TREBALLADORA SOCIAL.